0zł

Privaatsuspoliitika

1. SISSEJUHATUS
1.1. Austame oma klientide ja teiste andmesubjektide õigusi ja isiklikku informatsiooni, töötleme nende isikuandmeid seaduslikult ja ausalt, et õigustada nende usaldust.
1.2. Isikuandmete valdaja on BIKKO.ee – UAB „JW Trade“, registrikood 302709067 , Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Leedu. Tel. +372 60 28577 , e-post: [email protected] (Edaspidi – Ettevõte).
1.3. Kogume vaid neid Klientide andmeid, mis on vajalikud ettevõtte tegevuses ja (või) Ettevõtte veebilehe BIKKO.ee (edaspidi – Veebileht) külastamisel, kasutamisel, lehitsemisel. Tagame, et kogutavaid ja töödeldavaid Klientide andmeid säilitatakse turvaliselt ja kasutatakse vaid konkreetsel eesmärgil.
1.4. Andes meile oma isikuandmed Te nõustute käesoleva Privaatsuspoliitika eeskirjadega, mõistate neid ja nõustute neist kinni pidama.
1.5. Privaatsuspoliitika eesmärk on informeerida, kuidas Ettevõte tagab Klientide privaatsuse kaitsmise, selgitada kuidas säilitab Klientide isikuandmeid ja aidata Klientidel mõista, milleks nende isikuandmeid töödeldakse ja millised on Klientide õigused.

2. MÕISTED
2.1. Klient – mistahes füüsiline isik, andmesubjekt, kes tellib, ostab, kasutab on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ettevõtte teenuseid, külastab Ettevõtte veebilehte, kauplemise kohti või on mingil muul viisil seotud Ettevõtte poolt osutatavate teenustega.
2.2. Isikuandmed – mistahes otsene või kaudne  informatsioon seoses Kliendiga, kelle isikusamasus on teada või võidakse otseselt või kaudselt tuvastada nende andmete abil. Isikuandmete töötlemine - see on Isikuandmetega sooritatav mistahes operatsioon (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, redigeerimine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute esitamine, ülekandmine, arhiveerimine jm).

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
3.1. Ettevõtte töötleb isikuandmeid Euroopa Liidu Üldandmekaitse määruse (EL) 2016/679 (edaspidi – Määrus), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse ning teiste, isikuandmete töötlemist reguleerivate seaduste alusel.
3.2. Töödeldavate isikuandmete maht sõltub tellimusest, ostetavatest või kasutatavatest Ettevõtte teenustest / kaupadest ja sellest, millise informatsiooni isik esitas Ettevõtte veebilehte külastades, tellides, ostes ja (või) kasutades Ettevõtte teenuseid või end Ettevõtte veebilehel registreerides.

4. ISIKUANDMETE ALLIKAD
4.1. Isikuandmed esitab Klient ise, kui pöördub Ettevõtte poole, registreerib end teenuste saamiseks, kasutab Ettevõtte teenuseid, ostab kaupu, osaleb lojaalsusprogrammis, loteriides või konkurssidel, küsitlustes või uuringutes, jätab kommentaare, esitab küsimusi, tellib uudiskirja ja (või) kasutab Ettevõtte osutatavaid teenuseid, pöördub Ettevõtte poole konsultatsiooni asjus.
4.2. Isikuandmeid saadakse ka siis, kui Klient külastab Ettevõtte veebilehte aadressil: www.bikko.ee ja 7 punktis näidatud Ettevõtte kontosid. Ettevõte kasutab veebilehel küpsiseid. Küpsised on failid, mis säilitavad informatsiooni Kliendi arvuti kõvakettal või veebilehitsejas. Sel viisil võib Ettevõte tuvastada, kas Klient on külastanud Ettevõtte veebilehte varem. Ettevõte kasutab küpsiseid Kliendile võimalikult mugava veebilehe kasutamise tagamise eesmärgil. Rohkem informatsiooni meie poolt kasutatavate küpsiste kohta võite leida siit.
4.3. Kliendi nõusoleku alusel saadavad Isikuandmed.  Kui Klient esitab veebilehel  tellimuse kauba (-de) ostmiseks või (ja) registreerub Kaupluses BIKKO-ee, peetakse, et ta: a) nõustus esitama oma isikuandmed; b) nõustus Ostu-Müügi eeskirjadega ja nendes esitatud isikuandmete kaitse poliitikaga; c) ei ole vastu, et Müüja töötleb Kliendi isikuandmeid selles Privaatsuspoliitikas näidatud eesmärkidel. Juhul kui Klient on avaldanud soovi saada informatsiooni või  väljendada arvamust konkreetsete toodete  ja (või) teenuste kohta, võidakse isikuandmeid töödelda Kliendile vajaliku informatsiooni esitamise eesmärgil. Klientide arvamuse küsitluste, turuuuringute ja statistiliste andmete kogumise, Klientidele mängude ja kampaaniate organiseerimise eesmärgil, saanud Kliendi nõusoleku või seadusliku huvi eesmärgil, et parandada Ettevõtte teenuste / kaupade kvaliteeti, koguda Klientide, kui teenuste saajate kogemusi ning luua uusi tooteid ja teenuseid. Kliendil on õigus Ettevõttele antud nõusolek mistahes ajal tagasi võtta („Õigus olla unustatud“). Nõusolek kehtib kuni selle täitmiseni või kuni tagasivõtmiseni, kui see juhtub varem. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust, mis toimus nõusoleku alusel kuni selle tagasivõtmiseni.

 

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Müüja saab isikuandmed otse Kliendilt (kui Klient registreerib veebilehel konto, sõlmib Ostu-müügilepingu). Klient peab registreerumisel ja (või) ostmise ajal näitama õiged isikuandmed. Müüja ei töötle muul viisil saadud isikuandmeid. Klient vastutab selle eest, et registreerimisankeedil ja (või) tellimise ajal esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Kui Ostja registreerimise vormil esitatud andmed on muutunud, peab ta need viivitamatult uuendama. Müüja ei ole mingil juhul vastutav Kliendile ja (või) kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest selle tõttu, et Klient näitas valed ja (või) mittetäielikud isikuandmed või ei ole andmeid uuendanud. Isikuandmeid Ettevõttele esitades Klient nõustub et Ettevõte kasutab kogutud andmeid oma kohustuste täitmiseks ja  teenuste osutamiseks Kliendile. Kliendi isikuandmed on Ettevõttele vajalikud järgmistel eesmärkidel:
5.1.1. Ettevõtte poolt osutatavate teenuste, andmesubjektiga ostu-müügi lepingute sõlmimise ja täitmise, kontaktide säilitamise, ühenduse võtmise võimaluse tagamise jaoks; Maksmise arvestamine ja osamaksude kontrollimine;

5.1.2. Otseturunduse eesmärgil.
5.1.2.1.  Märkinud registreerimise vormil linnukesega välja „Soovin saada parimaid Bikko.ee pakkumisi ja uudiseid esimesena“, näitab Klient, et ta on nõus saama Müüjalt teavet ja reklaammaterjale teenuste ja kaupade kohta, registreerimisvormil näidatud Kliendi e-posti aadressil.
5.1.2.2. Otseturunduse eesmärgil töödeldakse neid andmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress.
5.1.2.3.  Püüdes määrata kindlaks Kliendile meeldivad ja talle aktuaalsed kaubad, et Ettevõte võiks esitada personaalseid ja Kliendile aktuaalseid pakkumisi, töödeldakse Kliendi isikuandmeid ka automatiseeritud analüüsi viisil. See viis tagab, et Kliendile pakutakse talle aktuaalseid kaupu ja esitatakse vaid neid pakkumisi, mis võiksid Klienti huvitada. Automatiseeritud analüüsi lähteandmed on Kliendi BIKKO.ee veebilehel liikumise ajalugu ja muu, Kliendi poolt esitatud informatsioon.
5.1.2.4. Otseturunduse eesmärgil võidakse töödeldakse neid andmeid: Kliendi kasutajanimi, profiilifoto, sugu, sidemed ja mistahes muu informatsioon, mida Klient on nõus avalikustama kolmandate poolte veebilehti kasutades (nt kui Klient klõpsab „Facebook“ nuppu „Meeldib“).

5.1.3. E-kaubanduse eesmärgil.
5.1.3.2.  Registreerumise järel, ilma tellimust esitamata, töödeldakse neid andmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon, aadress (kui Klient näitab aadressi kaupade kohaletoimetamise vormil), IP aadress, kliendi identifikaator (mille süsteem omistab kliendile). Neid andmeid töödeldakse selleks, et Klient võiks oma kontole sisse logida või väldiks järgmisel ostmisel andmete korduvat sisestamist.
5.1.3.1.  Tellimuse vormistamisel veebikaupluses töödeldakse neid andmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon, aadress (kui Klient näitab aadressi kaupade kohaletoimetamise vormil), informatsioon maksmise kohta (pangaarve või krediitkaardi andmed), kliendi tellimuse identifikaator (mille süsteem omistab kliendile). Neid andmeid säilitatakse ning töödeldakse kuni tellimuse täieliku täitmiseni. Seejärel tõstetakse andmed passiivsesse andmebaasi. Sooritades oste meie füüsilises kaupluses, võidakse mõningatel juhtudel töödelda neid andmeid: nimi, perekonnanimi, telefon. Neid andmeid töödeldakse Kliendi tellimusi täites, Kliendiga ühenduse võtmiseks, kui BIKKO.ee töötajatel kerkiks mingeid küsimusi probleemide lahendamisel seoses kaupade üleandmise või kohaletoimetamisega, muudel teenuste osutamisega seotud eesmärkidel.
5.1.3.2. Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse kui Klient ostab kaupu järelmaksuga: nimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, kaupade kohaletoimetamise aadress (kui soovitakse, kauba toimetamist näidatud aadressil), liisingulepingu number. Liisingulepingu sõlmimisel ühes BIKKO.ee füüsilises kaupluses, kogutakse ja töödeldakse Kliendi neid andmeid: nimi, perekonnanimi, isikukood, isikutunnistuse number, isikusamasust kinnitava dokumendi koopia, informatsioon tööhõive kohta, viimase 4 kuu jooksul saadud sissetulekute keskmine, e-posti aadress, ostetud kaupade kohaletoimetamise aadress (kui soovitakse kauba kohaletoimetamist näidatud aadressil), telefoninumber.  
5.1.3.3. Ostu sooritamisel BIKKO.ee veebikaupluses kogutakse ja töödeldakse Kliendi mugavuse eesmärgil järgmisi andmeid: ostuajalugu, Kliendi vastukajad ostetud kaupade kohta, maksmiste BIKKO.ee ajalugu, Kliendi ja Ettevõtte omavahelise suhtlemise ajalugu (kirjavahetus e-posti teel).
5.1.3.4. Esitades veebikaupluses päringu vormidel „Kontaktid“,  „Küsi toote kohta“ ja „Räägi hind läbi“, töödeldakse Kliendi järgmisi andmeid: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, huvi pakkuv kaup.
5.1.3.4. Esitades päringu „Vajate abi“ (Tawk.to pistikprogramm vestlemiseks reaalajas)  töödeldakse neid andmeid: e-posti aadress, telefoninumber, nimi, reaalajas suhtlemise ajalugu, külastamise aeg, reaalsel ajal sirvimise ajalugu, sirvimise ja vestluse kestus, riik, linn, enne seda toimunud vestluste arv, IP aadress, Kliendi kasutatav operatsioonisüsteem, Kliendi kasutatav veebilehitseja.
5.1.3.5. BIKKO.ee veebikauplusest või füüsilisest kauplusest ostetud teatud kaupadele tagatakse garantiiteenindus. Kui Klient pöördub sel eesmärgil BIKKO.ee garantiiteenindusosakonda, kogutakse ja töödeldakse Kliendi järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress (kui sooviti, et kaup saadetakse näidatud aadressil), tellimuse informatsioon.
5.1.3.6. Võib näidata teise isiku, kes võtab vastu Kliendi poolt ostetud kauba, kui see isik on andnud oma nõusoleku. Esitades Ettevõttele kaupu vastuvõtva kolmanda isiku informatsiooni kinnitab Klient, et tal on selle isiku nõusolek tema isikuandmete üleandmise, kasutamise ja töötlemise asjus.
5.1.4.  Ettevõte võib kasutada Kliendi isikuandmetega otseselt mitteseotud andmeid statististilistel eesmärkidel. Sellised andmeid kogutakse ja töödeldakse nii, et need ei võimaldaks tuvastada Kliendi isikusamasust või teiste isikute andmeid, mille alusel võiks määrata isikusamasuse.
5.1.5. Ettevõtte, klientide vara ja töötajate kaitse (videovalve). Ettevõte püüab oma õigustatud huvides tagada oma vara, informatsiooni, töötajate ja kolmandate isikute turvalisuse, kontrollida avastada ja tõkestada, ebaseadusliku tegevuse ning tagada selliste juhtumite tõhusa juurdlemise. Klient ei ole kohustatud esitama isikuandmeid ja Ettevõtte ei püüa tuvastada Kliendi isikusamasust, kui see ei ole vajalik ettenähtud eesmärgi saavutamiseks. Kuid videovalve olemusest tulenevalt ei või ettevõte garanteerida, et võiks täita püstitatud ülesanded või osutada teenuseid, kui Klient ei satu videokaamerate jälgimistsooni. Videokaamerate salvestisi säilitatakse mitte kauem kui 4 kuud, välja arvatud juhud, kui salvestis sisaldab tõendavat informatsiooni tsiviil-, administratiiv- või kriminaalasjas või on vajalik juurdluse läbiviimisel. Sel eesmärgil võidakse videosalvestisi säilitada niikaua kui vajalik ja kustutatakse viivitamatult, kui neid enam ei vajata.
5.1.6. Muudel eesmärkidel, mille alusel Ettevõttel on õigus töödelda isikuandmeid, kliendi väljendatud nõusolekul, kui andmeid on tarvis töödelda Ettevõtte seaduslikes huvides või andmete töötlemist kohustavad vastavad seaduseaktid.

6. ISIKUANDMETE ESITAMINE
6.1. Ettevõte kohustub pidama kinni Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsuse põhimõttest. Isikuandmeid võib avaldada kolmandatele pooltele vaid siis, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks andmesubjekti kasuks või teistel seaduslikel põhjustel.
6.2. Tellimuse nõuetekohase täitmise eesmärgil antakse kolmandale isikule üle need andmed:
6.2.1. Kulleriteenuseid osutavale ettevõttele, kes toimetab kaubad Kliendi poolt näidatud aadressil;
6.2.2. Finantsteenuseid osutavale ettevõttele, kellega Klient sõlmib kauba järelmaksuga ostmise lepingu (kui leping allkirjastatakse BIKKO.ee füüsilises kaupluses);
6.2.3. Turunduse ja marketingiteenuseid osutavatele ettevõtetele.
6.3. Ettevõte võib esitada isikuandmeid oma andmetöötlejatele, kes osutavad Ettevõttele teenuseid ja töötlevad isikuandmeid Ettevõtte nimel. Andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid vaid Ettevõtte korraldusel ja vaid selles mahus, mis on vajalik lepingus määratud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks Ettevõte kaasab vaid neid andmetöötlejaid, kes tagavad piisavate tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite rakendamise sellisel viisil, et andmete töötlemine vastaks Määruse nõuetele ja oleks tagatud andmesubjektide õiguste kaitsmine.
6.4. Samuti võib Ettevõte kohtu või riikliku institutsiooni nõudmisel esitada Kliendi andmeid selles mahus kui on vajalik kehtiva seadusandluse raames ja riiklike institutsioonide korraldustes.

7. KONTOD
7.1. BIKKO.ee kontod on viited teatud veebilehekülgedel, kus võidakse mahutada sama informatsiooni kui Veebilehel, sest BIKKO.ee on nii veebilehe kui kontode valdaja. Veebilehe kontode kasutajatele kohaldatakse selle veebilehe Privaatsuspoliitikat ja selle veebilehe eeskirju kus on BIKKO.ee konto, samuti käesolevat Privaatsuspoliitikat ja teisi, veebilehel avaldatud BIKKO.ee kohaldatavaid eeskirju.
7.2. BIKKO.ee omab kontosid nendel veebilehtedel:
7.2.1. Bikko.ee jalgrataste veebikaubamaja; sotsiaalvõrk „Facebook“);
7.2.2. BIKKO.ee omab ka teisi otseseid / täiendavaid kaubamärkide kontosid, mis on järgmistes sotsiaalvõrkudes: „Facebook“, „Instagram“, „Google Plus“, „Youtube“ jt. Nendes sotsiaalvõrkudes kehtivad nimetatud sotsiaalvõrkude privaatsuspoliitikad.


8. ISIKAUNDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG
8.1. Ettevõtte poolt kogutud isikuandmeid säilitatakse trükitud kujul ja (või) Ettevõtte informatsioonisüsteemides, elektroonilises formaadis. Isikuandmeid töödeldakse mitte kauem kui on tarvis andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või mitte kauem, kui seda nõuavad andmesubjektid ja (või) on seaduseaktides ette nähtud.
8.2. Kuigi klient võib lepingu katkestada ja Ettevõtte teenustest keelduda, peab Ettevõte  kliendi isikuandmeid säilitama tulevikus võib-olla tekkida võivate nõuete või seaduslike pretensioonide tõttu seni, kuni lõpeb andmete säilitamise tähtaeg.


9. KLIENDI, KUI ANDMESUBJEKTI, ÕIGUSED
9.1. Kliendil on õigus:
9.1.1. pöörduda Ettevõtte poole palvega anda informatsiooni selles kohta, kas Ettevõtte töötleb tema isikuandmeid ja kui töötleb, tutvuda töödeldavate isikuandmetega;
9.1.2. pöörduda Ettevõtte poole tema isikuandmete parandamise palvega ja (või) peatada selliste isikuandmete töötlemistoimingud, välja arvatud säilitamine - sel juhul, kui isikuandmetega tutvumise järel on tuvastatud, et andmed on valed, ebatäpsed või mittetäielikud. Iga klient võib oma kontole sisselogimise järel tutvuda oma andmetega, neid kontrollida, muuta või kustutada. Juurdepääsu võimaldamise, andmete parandamise või ebatäpsuste kõrvaldamise palve võite saata [email protected]. Palves näidake selgesti oma nimi ja perekonnanimi, kasutajanimi.
9.1.3. pöörduda Ettevõtte poole tema nõusolekul töödeldavate tema isikuandmete kustutamise palvega, kui Klient võtab tagasi oma vastava nõusoleku („Õigus olla unustatud“).  Seda õigust ei kohaldata, kui kustutada palutavaid Isikuandmed töödeldakse ka teistel seaduslikel alustel, nagu töötlemine lepingu täitmise eesmärgil või on kohustused kohaldatavate seaduseaktide täitmisel.  
9.1.4. piirata tema isikuandmete töötlemist kohaldatavate seaduseaktide alusel, nt ajavahemikul, mille jooksul Ettevõte hindab, kas Kliendil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist;
9.1.5. saada tema enda poolt esitatud isikuandmed, mida töödeldakse tema nõusoleku või lepingu täitmise alusel, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormis ja kui võimalik, edastada need andmed teisele teenuste osutajale (andmete edastamise õigus);
9.1.6. mitte nõustuda oma andmete töötlemisega, kui isikuandmete töötlemise aluseks on seaduslikud huvid, kaasa arvatud profileerimine otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine);
9.1.7. mistahes ajal võtta tagasi oma nõusolek („Õigus olla unustatud“) isikuandmete korraldamiseks otseturunduse eesmärgil, logides sisse oma kontole, saates kirja Ettevõtte näidatud kontaktidel või aadressil;
9.1.8. mitte nõustuda, et talle kohaldatakse täielikult automatiseeritud viisil vastuvõetud otsust, kaasa arvatud profileerimine, kui sellise otsuse vastuvõtmine avaldab  Kliendile olulist seaduslikku või sarnast mõju. Seda õigust ei kohaldata juhul, kui otsuse vastuvõtmine on vajalik Kliendiga lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil, seda lubavad kohaldatavad seadused või Klient on andnud selleks selge nõusoleku;
9.1.9. pöörduda Riikliku andmekaitse inspektsiooni poole, kui küsimust ei õnnestu lahendada koos Ettevõttega.
9.2. Klient võib oma õiguste realiseerimise asjus pöörduda Ettevõtte poole:
9.2.1. esitades isiklikult kirjaliku palve, posti teel, esindaja kaudu või e-posti teel: [email protected];
9.2.2. suuliselt – telefonil +372 60 28577;
9.2.3. kirjalikult – aadressil Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Leedu.
9.3. Kliendi palveid Andmesubjekti õiguste realiseerimise asjus lahendab Ettevõte tasuta. Palve lahendamisest võidakse keelduda või selle eest võidakse võtta vastavat tasu, kui palve on ilmselgelt põhjendamatu või liigne, samuti teistel, seadustes sätestatud juhtudel.

10. KLIENDI VASTUTUS:
10.1. informeerida Ettevõtet esitatud informatsiooni ja andmete muutustest. Ettevõttele on tähtis omada Kliendi õiget ja kehtivat informatsiooni;
10.2. esitama vajaliku informatsiooni, et Ettevõte võiks Kliendi palve saamisel Kliendi identifitseerida ja veenduda, et suhtleb või teeb koostööd tõesti konkreetse Kliendiga (esitama isikusamasust tõendava dokumendi või identifitseerima end seadustes sätestatud korras või elektroonilise side vahenditega).  See on vajalik Kliendi ja teiste isikute andmete kaitsmiseks, et avaldav informatsioon Kliendi kohta esitatakse vaid Kliendile, ilma teiste isikute õigusi rikkumata.

11. LÕPPSÄTTED
11.1. See Privaatsuspoliitika on Ettevõtte poolt osutatavate teenuste / müüdavate kaupade lahutamatu osa. Oma tegevust arendades on Ettevõttel õigus muuta seda Privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja mistahes ajal.
11.2. Seda Privaatsuspoliitikat kohaldatakse ka Ettevõtte pakkumistele internetis ja toodete või teenuste reklaamile, mida Klient võib veebis surfates näha kolmandate poolte veebilehekülgedel, platvormidel või programmides. Juhime tähelepanu, et need Kolmandate poolte veebilehed võivad omada oma privaatsuspoliitikat ja kasutamistingimusi.
11.3. Teistel veebilehtedel, milledele sellelt veebilehelt võidakse  suunata, võivad kehtida teistsugused, kui selle veebilehe kasutamise eeskirjad, privaatsuspoliitika, isikuandmete töötlemise ja muud sätted. Ettevõte ei ole vastutav Kolmandate poolte veebilehtedel kehtivate eeskirjade, privaatsuspoliitika, isikuandmete töötlemise ja muude sätete eest.
11.4. Kõik käesolevate eeskirjade täitmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus LV seadustes sätestatud korras.

12. KONTAKTINFORMATSIOON 
Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes, soovide või märkustega palume pöörduda meie poole: UAB „JW Trade“, į. k. 302709067 , Radviliškio g. 49, LT-76371, Šiauliai, Leedu. Tel. +372 60 28577, e-post [email protected]

BIKKO privaatsuspoliitika on uuendatud 21-05-2018.