0zł

Tagastamine

Kauba puudused või rikked kõrvaldatakse ja parandatakse, sobimatu kvaliteediga kaup või kvaliteetne kaup, mille kuju, suurus, värv, mudel või kooslus ostjale ei meeldi, vahetatakse või tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi majandusministri 29. juuni 2001 korraldusega nr 217 kinnitatud „Toodete tagastamise ja vahetamise eeskirjadele“, Leedu Vabariigi majandusministri 17. augusti 2001 korraldusega nr 258 kinnitatud „Toodete müügi ja teenuste osutamise eeskirjadele, kui lepingud sõlmitakse sidevahendi abil“ ja muudele kehtivatele Leedu Vabariigi õigusaktidele.

Ostjal on õigus kaubad tagastada, teatades sellest müüjale kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kaupade tarne päevast ja vastavalt reeglitele ning ettenähtud korrale:

- ostja peab esitama lepingust taganemise kohta vabas vormis kirjalikku teate ja sellest eelnevalt teavitama e-posti teel, täpsustades tagastava kauba ja selle tellimusnumbri;

- ostja peab tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

Kauba vahetamine ja/või tagastamine aadressile:

UAB JW Trade (Bikko.ee laos)
Radviliškio g. 49
LT-76371 Šiauliai
Tel. +37060418102

Kauba tagastamisel kohaldatakse alljärgnevaid tingimusi:

  • Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis, eemaldamata ja kahjustamata siltidega, turvakiles, pakkimiselementidega ja muu taolisega (käesolev punkt ei kehti juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetset kaupa).

  • Kaup peab olema ostja poolt rikkumata.

  • Kaup peab olema kasutamata ja rikkumata kaubandusliku välimusega (käesolev punkt ei kehti juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetset kaupa).

  • Tagastatav kaup peab olema sama varustusega, nagu ostja selle sai.

  • Kauba tagastamisel peab esitama selle soetamist tõendavat dokumendi, garantiitalongi (kui need olid välja antud) ja vabas vormis täidetud avalduse.

Müüjal on õigus mitte vastu võtta ostja tagastatavaid kaupu, kui ostja ei pea kinni reeglites sätestatud kauba tagastamise korrast ja tingimustest.

Olenemata kauba suurusest ja kaalust (sealhulgas juhul, kui kaup kaalub üle 10 kg), toob kauba, mis ei meeldi ostjale kuju, suuruse, värvi, mudeli või varustuse tõttu ja mida ostja vahetab või tagastab kvaliteedi hindamiseks, vahetamiseks, parandamiseks või tagastamiseks, kohale ostja. Kui tagastatakse saadud vale või ebakvaliteetne kaup, kohustub müüja võtma sellised kaubad vastu, vahetama need samalaadsete kaupade vastu või katma kaupade tagastuskulud.

Kauba tagastamisel peab ostja esitama saatja ja saaja aadressi ning kauba õigesti pakkima, et see ei saaks saatmise ajal kahjustada. BIKKO.ee ei tagasta raha kauba eest, mis on saatmise ajal kahjustada saanud. BIKKO.ee ei vastuta saadetiste eest, mis saadetakse valesti pakituna, valele aadressile, samuti saadetise kaduma mineku või kahjustumise eest saatmise ajal.

Müüja kohustub pärast kauba kättesaamist ning vahetamise ja tagastamise reeglite tingimustele ja LV õigusaktidele vastavuse hindamist tasuma ostjale 14 päeva jooksul kauba eest tasutud raha kauba tagastusaktis märgitud pangakontole. Kauba tarne eest ostjale tasutud saatekulusid ei tagastata, välja arvatud juhul, kui tegemist on ebakvaliteetse kauba tagastamisega.